Skip to main content

London Summit

اجلاس لندن در خصوص مبارزه علیه فساد اداری مورخ می 2016

اجلاس مبارزه علیه فساد اداری لندن مورخ 12 می 2016 یک ائتلاف بی نظیری شکل داد. ائتلافی که متشکل از دولتها,  تاجران، جامعۀ مدنی، نهادهای اجرای قانون، کمیته های ورزشی و سازمانهای بین المللی  تعهد نمودند تا در راستای مبارزه علیه فساد اداری گامهای عملی بردارند و آن را به یک اولویت جهانی و واقعی مبدل کنند.

در این اجلاس، دولت افغانستان وعده سپرد  تا گامهای عملی را در مبارزه علیه فساد اداری بردارد. بطور کل دولت افغانستان 31 تعهد مشخص را در سه بخش مختلف متقبل گردید که عبارت اند از:1)  افشای موارد فساد اداری،2)  مجازات افراد فاسد و حمایت از کسانی که از فساد اداری متضرر گردیده اند و  3)  محو فرهنگ فساد در هر جایی که موجود باشد.

ما پروسۀ اجرای تعهدات را دنبال و مشخص خواهیم کرد که آیا این تعهدات بطور کامل اجرا می گردند یا خیر. با کمک این ویب سایت و حمایت مردم، دولت را در مواردی که تعهدات اجرا  نشود  تحت فشار قرار می دهیم.

اخرین اپدیت: 28 Jul 2019

وضعیت تعهد

  • %44 غیر فعال
  • %36 انتظار
  • %12 در حال انجام
  • %8 تکمیل
1
عمل
تأسیس شورای عالی حکومت داری, حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری
Updates:

شورای عالی حکومت داری, حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری طی فرمانی در 28 حوت 1394 تأسیس گردید. این شورا در نیمی از موارد لازم نتوانسته است جلسات ماهوار خود را طور منظم برگزار نماید و علاوه برآن از بدو تأسیس  تا کنون به علت نداشتن دارالانشای متخصص همیشه ضعیف عمل نموده است؛ در نتیجه به این دو ضعف جدی دچار است.

1
عمل
تأسیس مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری
Updates:

تأسیس مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری در 5 ماه می 2016 اعلان گردید. این مرکز یک نمونه موفق در پیگیری و تعقیب قانونی دوسیه های بزرگ مربوط به فساد اداری بوده است که تا کنون محاکمات علنی زیادی برگزار و ده ها فرد را در این خصوص محکوم نموده است. ولی این نهاد دچار دو مشکل است: یکی واسطه گری های سیاسی از داخل ارگ و دیگری کمبود منابع.

1
عمل
بسیج و بکارگیری معلومات از سکتور های دولتی و خصوصی در جهت نزدیک کردن دولت, تطبیق قانون, تنظیم کنندگان و سکتور مالی به منظور کشف, جلوگیری و خنثا نمودن موارد پول شویی ناشی از فساد اداری.
Updates:

واحد ارزیابی مالی و تحلیل گزارشهای افغانستان اداره ای است در داخل بانک مرکزی افغانستان که وظیفه ی آن پی گیری و تعقیب موارد پول شویی و ایجاد همکاری جهانی برای مبارزه با آن است. این اداره تا کنون تفاهم نامهایی با پانزده کشور و اخیراٌ با چین به امضا رسانده است. بر علاوه بانک مرکزی افغانستان اخیراٌ اعلام نموده است که سرانجام افغانستان پس از پنج سال از لست خاکستری کشورهای غیرقابل اعتماد به لحاظ سیستم بانکداری خارج گردیده است. اما نهادهای نظارتی هشدار می دهند که افغانستان در برداشتن گامهای موثر برای مهار نقل و انتقال و جابجایی غیرقانونی وجوه مالی ناکام مانده است.

1
عمل
تقویت پروسۀ وصول دارایی ها از طریق وضع قانون و صلاحیت مصادرۀ دارایی های نامشروع و معرفی ثروتهای مشکوک و ناموجه
Updates:

تقویت پروسۀ وصول دارایی ها از طریق وضع قانون و صلاحیت مصادرۀ دارایی های نامشروع  و معرفی ثروتهای مشکوک و ناموجه

1
عمل
پیوستن به روند آزمایشی تبادلۀ معلومات مربوط به مالکیت ذینفع
Updates:

پیوستن به روند آزمایشی تبادلۀ معلومات مربوط به مالکیت ذینفع

1
عمل
پیوستن به یک قطب جدید جهت تسهیل سیاست گذاریها و جذب تکنولوژی به منظور مبارزه علیه فساد اداری.
Updates:

پیوستن به یک قطب جدید جهت تسهیل سیاست گذاریها و جذب تکنولوژی به منظور مبارزه علیه فساد اداری.

1
عمل
تأسیس داتابیس هایی که در آن لیست تمام شرکتهایی که محکوم به عدم فعالیت هستند موجود و قابل دسترس باشد.
Updates:

ادارۀ تدارکات ملی یک مرکز معلوماتی ایجاد نموده است. این مرکز حاوی لیستی است از تمام شرکتهایی که فعالیت شان در گذشته ممنوع گردیده است ولی این دوره ی ممنوعیت را پشت سرگذاشته اند, یا اینکه در حال حاضر در این دوره بسر می برند و اجازه ی اشتراک در قراردادهای تدارکاتی را ندارند و یا اینکه تحت پروسه ممنوعیت فعالیت قراردارند و در مورد شان هنوز تصمیم گرفته نشده است. دستیابی به معلومات در باره ی شرکتهای مزبور از طریق ویب سایت ان. پی. آ. برای همگان بلامانع می باشد. اما محکومیت نهایی شرکتهایی که فعالیت شان از سوی AGO ممنوع قرارداده شده در این لیست شامل نمی باشد.

1
عمل
پیوستن به مشارکت بین المللی امانتداری ورزش
Updates:

پیوستن به مشارکت بین المللی امانتداری ورزش

1
عمل
عهده دار شدن ارزیابی از شفافیت مالی صندوق بین المللی پول
Updates:

عهده دار شدن ارزیابی از شفافیت مالی صندوق بین المللی پول

1
عمل
ثبت نام در ابتکار عمل معیارهای گزارش دهی مشترک در مورد پرداخت مالیات
Updates:

ثبت نام در ابتکار عمل معیارهای گزارش دهی مشترک در مورد پرداخت مالیات

1
عمل
پیوستن به ابتکار مالیات آدیس
Updates:

پیوستن به ابتکار مالیات آدیس

1
عمل
راه اندازی یک همکاری عملی در مورد یکپارچگی سازمانی، با هماهنگی سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی (OECD)
Updates:

راه اندازی یک همکاری عملی در مورد یکپارچگی سازمانی، با هماهنگی سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی (OECD)

1
عمل
همکاری با سایر کشورها از جمله بلغارستان در جهت حفظ ظرفیتهای موجود, ایجاد برنامه بین وزارتهای داخله, شامل ساختن برنامۀ تبادله practitioner و آموزش bodies ملی مبارزه علیه فساد اداری.
Updates:

همکاری با سایر کشورها از جمله بلغارستان در جهت حفظ ظرفیتهای موجود, ایجاد برنامه بین وزارتهای داخله, شامل ساختن برنامۀ تبادله practitioner و آموزش bodies ملی مبارزه علیه فساد اداری.

1
عمل
همکاری در جهت تقویت اعلان معاملات شرکتها با دولت ( مانند معاملات مربوط به فروش تل, گاز و مواد معدنی) و تکمیل پروژه های جاری در EITI, ارائۀ گزارش از روند پیشرفتها از طریق مشارکت حکومت باز یا گروه کاری EITI, بررسی حوزۀ کاری یک سیستم جهانی مشترک برای گزارش دهی و همکاری در جهت ایجاد تفاهم و تقویت شفافیت از طریق جمع آوری مدارک متقن در این عرصه.
Updates:

افغانستان در ماه دسامبر 2016 به نهاد مشارکت حکومت باز پیوست و در حال حاضر  پروسۀ تطبیق آن در کشور جریان دارد.

1
عمل
حمایت از افشا و اعلان داوطلبانه از طریق گزارشات EITI و شرکتهای بزرگ داوطلب در خصوص پرداختها به دولت در ارتباط با فروش تل, گاز و مواد معدنی.
Updates:

گزارش پنجم AEITI در ماه می 2017 منتشر شد. این گزارش حاوی ده ها مورد پرداخت به دولت از طرف شرکتها می باشد. اما در معلومات مربوط به این پرداختها نواقص زیادی مشاهده می شود بطور مثال کل عایدات جمع آوری شده از معدن ذغال سنگ شمال به 753 میلیون افغانی رسید ولی در سال بعد از آن به دو میلیارد افغانی بالغ گردید. این تفاوت فاحش در حالی صورت می گیرد که میزان تولید در دو سال مزبور تقریبأ مساوی گزارش شده است. 

1
عمل
حمایت از تأسیس یک مرکز مبارزه علیه فساد اداری OECD برای تقویت تأثیرگذاری کارکردهای آن در خصوص مبارزه علیه فساد اداری.
Updates:

حمایت از تأسیس یک مرکز مبارزه علیه فساد اداری OECD برای تقویت تأثیرگذاری کارکردهای آن در خصوص مبارزه علیه فساد اداری.

1
عمل
کار در راستای رسیدن به تطبیق اصول مربوط به قراردادهای باز درچند مرحله و تمرکز روی پروژه های بزرگ به عنوان اولویت اصلی.
Updates:

ادارۀ تدارکات ملی افغانستان یک توافقنامۀ سه جانبه را با مشارکت قراردادهای باز و دیدبان شفافیت افغانستان به منظور تطبیق OCDS در افغانستان به امضا رسانده است.

با همکاری های تخنیکی مشارکت قراردادهای باز, ادارۀ تدارکات ملی توانسته است  یک بررسی سیستماتیک و یک بررسی میدانی مطابق با رهنمودهای مشارکت قراردادهای باز انجام دهد. برعلاوه, تمام مراحل پنج گانۀ مربوط به سیستم معلوماتی قراردادهای باز توسط سیستم تدارکات افغانستان اقتباس گردیده است.

برعلاوۀ سیستم معلوماتی قراردادهای باز, ادارۀ تدارکات ملی یک سیستم نظارتی از روند پیشرفت قرارداد ابداع نماید که ویژۀ مرحلۀ پنجم یعنی اجرای پروژه است. در این مرحله تمام معلومات مورد نیاز پس ازشروع پروژه در ویب سایت ادارۀ تدارکات ملی افغانستان وارد می گردد.

ضمنأ, مشارکت قراردادهای باز و بانک جهانی در یک هیئت مشترک از 14 تا 17 جولای 2017 برای بررسی مرحلۀ اول قراردادهای باز در افغانستان حضور داشت. از طریق این بررسی, میزان بازبودن قراردادها هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا در کشور مشخص خواهد گردید. گزارش این بررسی در ماه سپتامبر 2017 نهایی می شود که به وسیلۀ آن پیشنهادات روشن و واضح در جهت تحقق و رسیدن به معیارهای معلومات قراردادهای باز به ادارۀ ملی تدارکات ارائه خواهد گردید.

1
عمل
بررسی راه های شریک ساختن معلومات در مورد مزایده کنندگان فاسد خارجی
Updates:

ادارۀ ملی تدارکات پروسه ای را آغاز نموده است که طی آن زمینه برای ممنوعیت بین الکشوری فراهم گردد. ولی از آنجایی که کشورهای مختلف در عرصه های گوناگون حقوقی قوانین خاص خود را دارند این پروسه تقریباً ناممکن به نظر می رسد. در این خصوص در گذشته بحث با MDBs صورت گرفته است؛ ولی آنها نیز اظهار داشتند که تحقق این پروسه تقریبأ غیرممکن است چون قلمرو حقوقی کشورها متفاوت می باشد. با وجود باز بودن کامل افغانستان در ممنوعیت بین الکشوری, امکان انجام این پروسه در حال حاضر تقریبأ صفر است با توجه به این که برای تحقق آن نیاز به همکاری منطقه یی وجهانی است.

1
عمل
حمایت از انکشاف یک تعهد جهانی برای گزارش دهی دولتی کشور به کشور در خصوص اطلاعات مالیاتی مربوط به شرکت های کلان چند ملیتی
Updates:

حمایت از انکشاف یک تعهد جهانی برای گزارش دهی دولتی کشور به کشور در خصوص اطلاعات مالیاتی مربوط به شرکت های کلان چند ملیتی

1
عمل
تأسیس دفتر معلوماتی ثبت مالکیت ذینفع شرکت ها
Updates:

دو طرح جداگانه ولی مرتبط در حال حاضر روی دست است تا چارچوبی حقوقی برای ثبت مالکیت ذینفع را در افغانستان پی ریزی نماید. ابتکار شفافیت صنایع استخراج(EITI)  افغانستان در عرصه مالکیت ذینفع یک سال پیش به فعالیت آغاز نمود. EITI روی شرکتهای فعال در بخش استخراج معادن توجه خاص داشته است. تا کنون طرح و پلان کلی تهیه و پیشرفتهایی در این خصوص نیز حاصل گردیده است.

ولی تا کنون قانون معادن درجهت شامل نمودن مسئلۀ ثبت مالکیت ذینفع تعدیل نگردیده است.

ریاست ثبت مرکزی ویب سایتی راه اندازی نموده است که در آن مشخصات سهامداران شرکتها منتشر گردیده است. این ریاست و ادارۀ تدارکات ملی به همراه یکی از نهادهای جامعۀ مدنی و دیدبان شفافیت افغانستان طی طرح پیشنهادی از دولت خواستار معرفی, ثبت مالکیت ذینفع و انتشار آن در تمام سکتورها شده اند. این طرح قبل از آغاز مراحل قانونی مستلزم تصویب شورای عالی اقتصادی می باشد.

1
عمل
اصول کلی حاکم بر پرداخت غرامت به کشورهای متضرر و حصول اطمینان از پرداخت درست, عادلانه و شفاف به آن کشورها.
Updates:

اصول کلی حاکم بر پرداخت غرامت به کشورهای متضرر و حصول اطمینان از پرداخت درست, عادلانه و شفاف به آن کشورها.

1
عمل
تطبیق رهنمودهای پذیرفته شده بین المللی در خصوص مدیریت پاسخگو و شفاف دارایی های سرقت شده ای که بازگردانده شده است.
Updates:

تطبیق رهنمودهای پذیرفته شده بین المللی در خصوص مدیریت پاسخگو و شفاف دارایی های سرقت شده ای که بازگردانده شده است.

1
عمل
حصول اطمینان از دسترسی کامل و موثر نهادهای تطبیق قانون به معلومات مربوط به مالکیت ذینفع شرکتها و شخصیت های حقوقی ای که در قلمرو صلاحیت شان ثبت و راجستر شده اند.
Updates:

حصول اطمینان از دسترسی کامل و موثر نهادهای تطبیق قانون به معلومات مربوط به مالکیت ذینفع  شرکتها و شخصیت های حقوقی ای که در قلمرو صلاحیت شان ثبت و راجستر شده اند.

1
عمل
انجام اقدامات جهت تضمین شفافیت مالکیت و کنترول تمام شرکتهای ذیدخل در خرید اموال و قراردادهای عمومی.
حمایت از تأسیس دفتر ثبت و راجستر شرکتهای خارجی ای که در مزایدات عمومی و خریداری اموال اشتراک ورزیده هدف شان یافتن گزینه های مناسب برای اقدام مشابه می باشد.
Updates:

انجام اقدامات جهت تضمین شفافیت مالکیت و کنترول تمام شرکتهای ذیدخل در خرید اموال و قراردادهای عمومی.

حمایت از تأسیس دفتر ثبت و راجستر شرکتهای خارجی ای که در مزایدات عمومی و خریداری اموال اشتراک ورزیده هدف شان یافتن گزینه های مناسب برای اقدام مشابه می باشد.

1
عمل
همکاری با سایر کشورها, جامعۀ مدنی و سازمانهای بین المللی جهت حمایت از تسریع اجرای داوطلبانۀ مواد میثاق ملل متحد در خصوص مبارزه علیه فساد اداری.
Updates:

افغانستان در سال 2004 به UNCAC پیوست و این میثاق در سال 2008 به تصویب پارلمان و توشیح رییس جمهور رسید. این قانون در جریده رسمی  ویب سایت وزارت عدلیه موجود می باشد.

دولت افغانستان تا کنون مکانیزمی جهت اجرای این میثاق روی دست نگرفته است. اما این میثاق در تعدادی از قوانین نافذه به ویژه گروه کاری قوانین جزایی انعکاس یافته است. این قانون اجرای UNCAC را در پیش نویس قانون مبارزه علیه فساد اداری گنجانده است. پیش نویس قانون مبارزه علیه فساد اداری یک سلسله احکام عمده را از این میثاق به شمول استقلال ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری اقتباس نموده است.

برعلاوه, دولت افغانستان یک نهاد ویژۀ عدل و قضایی برای بررسی دوسیه های عمدۀ مربوط به فساد اداری تأسیس نموده است که این امر نیز یکی از مواد این میثاق می باشد.